Xedea, Ikuspegia eta Balioak

2013ko urtarrilaren 29ko batzarrean onartua.